USD
 
(0)
წინა მარცხენა ფრთა 2008-2020
TAIWAN
150 135
წინა მარჯვენა ფრთა 2008-2020
TAIWAN
150 135
მაშუქი ფარი მარჯვენა
150
მაშუქი ფარი მარცხენა
150
მარცხენა ფრთა
TAIWAN (TONG YANG)
108.1
რადიატორების ჩარჩო ზედა ნაწილი (ეკრანი)
დაზიანებულია
182.43 118.24